Ekonomi

Çiğ süt destek ödemelerine ilişkin esaslar belirlendi

Çiğ süt ödemesine ilişkin usul ve esasları Tarım ve Orman Bakanlığı belirlerken, destekten yararlanacak işletmelerin ve sütün elde edildiği hayvanların TÜRKVET’e kayıt altına alınması gerektiği açıklandı.

Bakanlığın Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Tebliği, 1 Ocak itibarıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe giren 2023-2024 yıllarında yapılacak Çiğ Süt Desteğine Dair Karar ve Süt Piyasası Yönetmeliğinde yer alan destek ödemelerinin şekli ve esasları belirlendi. Buna göre çiğ süt matrahı ve süt piyasasının düzenlenmesi için gerekli kaynak bütçede hayvancılığı desteklemek için ayrılan ödenekten karşılanacak. Bu çerçevede hazırlanan ödeme özetine istinaden; İnek, manda, koyun ve keçi sütüne destek ödemelerinin Bakanlıkça belirlenecek süre, kriter ve birim fiyatlar üzerinden yapılacağı açıklandı.

Çiğ süt desteği, ürettiği çiğ sütü süt işleme tesislerine fatura veya makbuz karşılığında kendisi, üretici veya yetiştirici kuruluşu veya bunların yüzde 50’den fazla paya sahip olduğu iştirakleri aracılığıyla satan ve tescil ettiren üreticidir. aylık olarak Bakanlığın Süt Kayıt Sistemi (BSKS) bilgi bankasında yer almaktadır. Yetiştirici derneğine üye olan yetiştiricilere yapılacağı belirlenmiştir. Süt piyasası yönetmeliği çerçevesinde ürettikleri çiğ sütleri, üretici örgütleri aracılığıyla süt ürününe dönüştürerek Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’ne satan üreticiler de desteklerden yararlanırken, işletmeler ve sütün elde edildiği hayvanlar TÜRKVET’e kayıt ettirilmelidir. Süt soğutma tankları, süt toplama merkezleri ve süt dolum tesislerinin ilgili mevzuata uygunluğu denetlenecektir. Çiğ süt takviyesinde üretici-yetiştirici kuruluşlarına verilen yetki, görev ve sorumlulukları yerine getirmeyerek ıslahçıyı mağdur eden üretici-yetiştirici kuruluşları mağduriyetin giderilmesinden sorumlu olacaktır. – DENİZLİ

imranlihaber.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu